Požární servis s.r.o.

servis v oblasti požární bezpečnosti staveb

Tak tohle už opravdu neumíme!

BUĎ PŘIPRAVEN, NEBUDEŠ PŘEKVAPEN ...

Hlavní předmět činnosti naší společnosti:

· kontrola přenosných, pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů všech typů,

 

· revize požární vody:                       

          a) hydranty a hydrantové systémy,

          b) zařízení pro zvyšování tlaku požární vody,

          c) požární nádrže,

 

· kontrola požárních klapek,

 

· kontrola a instalace požárních ucpávek,

 

· kontrola stabilních a polostabilních hasicích zařízení,

 

· kontroly zvukové požární signalizace,

 

· kontroly záložních zdrojů osvětlení (pro účely požární ochrany),

 

· tlakové zkoušky lahví pro potápění.

Požární servis s.r.o.

Čeřeniště ev. č. 47

schránka 26

400 02 Malečov

 

IČ: 28699912; DIČ: CZ28699912

Poštovní adresa:

Kontakty

Mobil technika:   734 159 977

Mobil technika:   773 646 454

Mobil ekonoma:  601 240 488

 

 

plamenyopravdu starý hasičák