Požární servis s.r.o.

servis v oblasti požární bezpečnosti staveb

Uveďte služby, které vaše společnost poskytuje. Chcete-li přidat další služby, zkopírujte a vložte další textová pole.

Seznam služeb

Provádíme kontroly všech typů hasicích přístrojů v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. v platném znění.

Opravy a údržbu provádíme ve vlastní certifikované dílně odborně vyškoleným personálem.

Provádíme revize všech součástí požární vody. Hydranty, hydrantové systémy, zařízení na zvyšování tlaku požární vody a požárních nádrží.

Revize požární vody.

Provádíme tlakové zkoušky potápěčských lahví.                                                     Čištění vnitřní části tlakové lahve.  Odstranění zápachu z tlakové lahve.

Tlakové zkoušky potápěčských lahví.

Provádíme kontroly, opravy a čištění požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů.

Kontrola, oprava a čištění požárních klapek.

Kontrola přenosných, pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů.

Kontrola, oprava a montáž požárních ucpávek.

Provádíme kontroly, opravy a montáž požárních ucpávek.

Instalujeme ucpávky od společností HILTI a Dunamenti, případně podle požadavku klienta.

Stabilní hasicí zařízení

Provádíme kontroly, opravy a čištění stabilních a polostabilních hasicích zařízení.